Internista

Internista

Internista

Internista jest to lekarz, do którego udajemy się, jeśli coś nam dolega. Lekarz ten diagnozuje problem, udziela zaleceń, wystawia recepty i przepisuje leki, w razie wątpliwości zaś zleca dodatkowe badania i wypisuje potrzebne skierowania.

Internista ma całościową wiedzę na temat organizmu człowieka, stąd też jest w stanie szybko postawić właściwą diagnozę. 

Nasi specjaliści

lek. med. Jana Molnár

Internista


lek. med. Magdalena Jakubowska-Lipiec

Lekarz rodzinny


lek. Natalia Adamska-Bożek

Lekarz rodzinny