Badania prenatalne

Badania prenatalne - Radom

Badania prenatalne – co to jest?

Badania prenatalne pozwalają na wczesne wykrycie wad genetycznych i wrodzonych u płodu. Dzielimy je na inwazyjne oraz nieinwazyjne. W zdecydowanej większości przypadków, diagnostyka prenatalna opiera się na metodach nieinwazyjnych do których zaliczamy  USG oraz testy diagnostyczne takie jak na przykład NIFTY, test PAPP-A.

Kiedy wykonać badania?

  • USG I trymestru, wykonywane między 11. a 13. tygodniem ciąży, nazywane „genetycznym” z jednoczesnym wykonaniem testu podwójnego z krwi (białko PAPP-A i wolna podjednostka beta hCG),
  • badanie USG „połówkowe”, wykonywane pomiędzy 20. a 22. tygodniem ciąży,
  • USG trzeciego trymestru, wykonywane między 28. a 32. tygodniem ciąży.

Dlaczego warto wykonać badania genetyczne płodu?

Dzięki nowoczesnej diagnostyce prenatalnej możliwe jest wykrywanie wad i chorób u płodu, a następnie kwalifikowanie do leczenia dzieci jeszcze nienarodzonych. W ten sposób istotnie przyczyniają się się do poprawy komfortu psychicznego oczekujących rodziców.