Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie kliniczne i ambulatoryjne w zakresie neurologii. Udział w licznych konferencjach naukowo-szkoleniowych z zakresu neurologii
Hobby: architektura dwudziestolecia miedzywojennego, podróże, narciarstwo, tenis, sudoku.
Choroby:
Specjalizuje się w diagnostyce oraz leczeniu następujących schorzeń:
Bóle głowy
Zawroty głowy oraz zaburzenia równowagi
Choroby układu pozapiramidowego jak choroba Parkinsona, drżenie samoistne kończyn, zespół niespokojnych nóg, zespoły parkinsonizm plus
Zaburzenia funkcji poznawczych
Zaburzenia napadowe, padaczka
Choroby mięśni
Choroby kręgosłupa
Mononeuropatie oraz polineuropatie o różnej etiologii, w tym cukrzycowa, półpaścowa, poalkoholowa, niedoborowa
A także prowadzenie pacjentów:
po udarach mózgu
z SM (leczenie objawowe poza programami lekowymi)
Uprzejmie informujemy, że Pani Doktor przyjmuje tylko Pacjentów pełnoletnich.