Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie jest na ostatnim
roku rezydentury z neurologii dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Przed rozpoczęciem szkolenia rezydenckiego zdobywała doświadczenie m.in.: w
klinikach Hopital Nord w Saint Etienne we Francji oraz Hadassah Medical Center w
Izraelu, gdzie pracowała na pediatrycznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
(SOR).

Decyzję o rozpoczęciu szkolenia z neurologii dziecięcej podjęła w trakcie
stażu w Evelina London Hospital w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończyła kurs leczenia
spastyczności toksyną botulinową pod kontrolą USG.

W roku 2016 odbyła roczny staż naukowy na University of Michigan w USA w
zespole zajmującym się stwardnieniem rozsianym. W roku 2021 uzyskała
certyfikat z EMG/NCS.
Obecnie pogłębia swoją wiedzę w tym zakresie w Pracowni
EMG w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie