Specjalizacje: Kardiologia i choroby wewnętrzne
Posiada wieloletnie doświadczenie. Kładzie duży nacisk na profilaktykę chorób w ogóle, a szczególnie
chorób sercowo-naczyniowych. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem nadciśnienia tętniczego,
wadami oraz niewydolnością serca, chorobami układu krążenia oraz zaburzeniami rytmu serca. Wykonuje
badanie Holter EKG, Holter RR oraz Echo serca.
Przyjmuje osoby dorosłe.