Specjalizacje: Dermatologia i wenerologia
Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, członkini Polskiego Towarzystwa
Dermatologicznego, International Dermoscopy Society, International Trichoscopy Society. Swoje
zainteresowania zawodowe poszerza uczestnicząc w licznych konferencjach, kursach i szkoleniach z
zakresu dermatologii i wenerologii, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki nowotworów skóry i
dermatoskopii.
Przyjmuje dzieci i osoby dorosłe.