Specjalizacja: Radiologia
Specjalizuje się w badaniach obrazowych, w szczególności USG sutka, tarczycy i jamy brzusznej,
interesuje się całościowo zdrowiem pacjenta. Mam wieloletnie doświadczenie diagnostyczne zdobyte w
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz w Zakładzie
Diagnostyki Obrazowej Szpitala Bródnowskiego. Wykonuje biopsje aspiracyjną cienkoigłową (BAC) i
biopsje gruboigłową.
Przyjmuje dzieci i osoby dorosłe.