Specjalizacje: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Początek szkolenia specjalizacyjnego rozpoczął w Klinice i Poliklinice Reumoortopedii Narodowego
Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, a obecnie kontynuuje specjalizację w
Powiatowym Szpitalu w Sochaczewie. Specjalizuje się w leczeniu operacyjnym i zachowawczym urazów
narządu ruchu oraz chorób stawów, kości, ścięgien i mięśni. W swojej praktyce posiłkuje się USG
narządu ruchu. Badania ultrasonograficzne wykorzystuje do celów diagnostycznych oraz do celów
leczniczych – wykonuje iniekcje pod kontrolą USG. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w
licznych szkoleniach, sympozjach i stażach specjalistycznych. Przyjmuje osoby dorosłe.