Specjalizacja: Neurologia
Na co dzień pracuje na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Neurologicznym Szpitala Wolskiego w
Warszawie. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem m. in. bólu głowy, bólu kręgosłupa, chorób
naczyniowych mózgu, padaczką, chorobami nerwowo-mięśniowymi, zespołami otępiennymi czy chorobą
Parkinsona.
Przyjmuje osoby dorosłe.