Specjalizuje się w zakresie pediatrii i alergologii. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe
poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych oraz konferencjach naukowych.
Jest autorką publikacji naukowych dotyczących szczepień ochronnych, chorób zakaźnych u dzieci,
zachowań ryzykownych u młodzieży, a także szybkich testów diagnostycznych.
Doświadczenie:
Klinika Pediatrii CMKP Szpital Bielański; Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej UCK WUM;
Poradnia Alergologiczna UCK WUM
Przyjmuje dzieci oraz osoby do 40-tego roku życia.