Specjalizacje: Położnictwo i ginekologia
Pracuje na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Powiatowego
Centrum Zdrowia w Otwocku.
Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach, konferencjach i warsztatach.
Posiada certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
Zajmuje się prowadzeniem ciąży, diagnostyką USG, profilaktyką, antykoncepcją, zaburzeniami
miesiączkowania, problemami pacjentek w okresie menopauzy.
Przyjmuje pacjentki od 16 roku życia.