Specjalizacja: Radiologia
Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Należy do
Europejskiego Towarzystwa Ultrasonografii oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii. Wykonuje
USG tkanek miękkich, ortopedyczne, Doppler oraz elastografie – która jest innowacyjną metodą
obrazowania narządów i tkanek. To cyfrowe rozwinięcie badania palpacyjnego, w którym
wykorzystywany jest fakt, że proces chorobowy zmienia twardość narządu lub tkanki. Ocena sztywności
pozwala na dokładne zbadanie a w konsekwencji wykrycie zmian chorobowych – w szczególności
nowotworowych.
Przyjmuje dzieci od 7 roku życia oraz osoby dorosłe.