Specjalizacje: Położnictwo i ginekologia
Na co dzień odbywa szkolenie specjalizacyjne w Oddziale Położnictwa i Ginekologii Powiatowego
Centrum Zdrowia w Otwocku.
Zajmuje się profilaktyką, doborem antykoncepcji, wykonuje USG ginekologiczne.
Przyjmuje pacjentki od 18 roku życia.