Specjalizacja: Kardiologia
Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem nadciśnienia tętniczego, wadami oraz niewydolnością serca,
chorobami układu krążenia oraz zaburzeniami rytmu serca. Wykonuje badanie Echo serca.
Przyjmuje osoby dorosłe.