Specjalizacja: Otorynolaryngologia
Doświadczenie zdobywał m.in w Klinice Chirurgii Głowy i Szyi Wielkopolskiego Centrum
Onkologicznego. Uczestnik licznych kursów i szkoleń. Członek Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologicznego.
Przyjmuje dzieci i osoby dorosłe.