Specjalizacje: Endokrynologia, endokrynologia dziecięca oraz pediatria
Posiada wieloletnie doświadczenie w endokrynologii. Diagnozuje i leczy dzieci z chorobami wieku
dziecięcego, zakaźnymi, okresowymi. Jako endokrynolog diagnozuje i leczy chorych na tarczycę
zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.