Specjalizacje: Diabetologia oraz choroby wewnętrzne
Swoje doświadczenie kliniczne zdobyła w Szpitalu przy ul. Banacha w Warszawie gdzie do dziś pracuje.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Bierze udział w krajowych i zagranicznych
kursach oraz konferencjach. Prowadzi leczenie pacjentów z wszystkimi typami cukrzycy a także w
stanach przedcukrzycowych oraz z insulinoodpornością. Posiada doświadczenie w leczeniu pacjentów z
cukrzycą typu 1 leczonych przy użyciu osobistych pomp insulinowych a także pacjentów stosujących
nowoczesne techniki monitorowania glikemii ( systemy ciągłego monitorowania).
Przyjmuje osoby dorosłe.