Specjalizacje: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Na co dzień pracuje jako starszy asystent w Klinice Ortopedii CMKP Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku. W obszarze jego zainteresowań leżą chirurgia

stawu kolanowego (artroskopia, zabiegi rekonstrukcyjne, endoprotezoplastyka), biodrowego
(endoprotezoplastyka), skokowego (zabiegi rekonstrukcyjne, artroskopia) oraz traumatologia kończyny
górnej i dolnej.
Przyjmuje osoby od 16 r.ż.