Specjalizacja: Otorynolaryngologia
Na co dzień pracuje jako Starszy Asystent w Klinicznym Oddziale Otolaryngologii i Onkologii
Laryngologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Specjalizuje się w leczeniu
schorzeń dotyczących jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i zatok przynosowych oraz uszu. Jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. Stale podnosi swoje
kwalifikacje uczestnicząc w różnych konferencjach naukowych i szkoleniach.
Przyjmuje dzieci i osoby dorosłe.