Na co dzień odbywa szkolenie specjalizacyjne w Oddziale Położnictwa i Ginekologii w MSS w Radomiu.
Oprócz badań profilaktycznych, takich jak USG ginekologiczne, cytologia, HPV, coroczne kontrole
profilaktyczne, antykoncepcja, zapewniam także pomoc w przypadku nieprawidłowych wyników
cytologii oraz pomagam przy staraniach o upragnioną ciążę.
Wspiera kobiety podczas prowadzenia ciąży, dbając o ich zdrowie i dobrostan, a podczas wizyt wykonuje
także badania USG ciąży.
Konsultacje przeprowadza również w języku angielskim i francuskim.
Przyjmuje pacjentki od 16 roku życia.