Specjalizacja: Neurologia dziecięca
Jest specjalistą w zakresie neurologii dzieci i młodzieży. Posiada licencję Polskiego Towarzystwa
Neurofizjologii Klinicznej na ocenę wyników badań EEG u dzieci i u osób dorosłych. Swoje
doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Instytucie – Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka.
Jest autorem szeregu prac naukowych, głownie z zakresu rzadkich chorób uwarunkowanych genetycznie,
przebiegających z objawami neurologicznymi.
Przyjmuje dzieci i młodzież do 18 roku życia.