Specjalizacje: Położnictwo i ginekologia
Na co dzień pracuje jako ordynator na oddziale ginekologii i położnictwa w Powiatowym Centrum
Medycznym w Grojcu.
Posiada certyfikaty USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) oraz Certyfikat Fetal
Medicine Foundation (FMF) uprawniające do referencyjnych badań ultrasonograficznych w ciąży, w tym
testu PAPP-A 11-13 t.c.
Przyjmuje pacjentki od 16 roku życia.