Specjalizacje: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Specjalista ortopedii i traumatologii dorosłych i dzieci.Wiodącą działalnością jest leczenie w zakresie
wad wrodzonych oraz wad postawy u dzieci. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i
Traumatologicznego. Autor kilku polskich i zagranicznych publikacji w zakresie specjalizacji, współautor
wielu prac naukowych. Na co dzień pracuje w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie w
Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
Przyjmuje dzieci i osoby dorosłe.