Przychodnia Zdrowy Miś dla Dzieci i Dorosłych
  
INFORMACJA: 539-197-716
ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ
OPIEKĘ MEDYCZNĄ

Medycyna Pracy

 

Lekarz Medycyny Pracy przyjmuje w każdą środę w godzinnach  11.30-13.30. Prosimy o wcześniejszą rezerwację.

 

W Przychodni Zdrowy Miś mogą Państwo skorzystać ze wszystkich badań laboratoryjnych i diagnostycznych, a także konsultacji specjalistycznych niezbędnych w związku z wykonywaną pracą. Badania profilaktyczne pracowników przeprowadza się w celu oceny ich indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku
w określonych warunkach z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy    i wpływających na stan zdrowia.
Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy, pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną, zawierając umowę z uprawnioną placówką medyczną. Usługi, obejmujące badania okresowe i profilaktyczne w ramach medycyny pracy, realizujemy przy spełnieniu wszystkich wymogów prawnych, jakie stawiane są polskim pracodawcom.

 

W ramach medycyny pracy organizujemy badania wstępne, okresowe, kontrolne.

 

Badania wstępne:
o nowych pracowników przed podjęciem pracy,
o pracowników po zmianie stanowiska pracy,
o zmiany charakteru stanowiska pracy – pojawienie się nowych narażeń.

Badania okresowe:
o osoby pracujące już na danym stanowisku,
o przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badania kontrolne:
o każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni;
pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia
lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.